Sympati . dk

Vores kommunikationsrådgivning bygges op omkring storytelling. Her trækker vi især på den skole for offentlige fortællinger/public narrative, som professor Marshall Ganz fra Harward University har udviklet. Udgangspunkt er fortællingen om jeg, om os og om nu, hvorigennem identifikation, organisering og mobilisering samt vision udfoldes. Vi supplerer den offentlige fortælling med de journalistiske nyhedskriterier samt retoriske appelformer og kommunikationsprocessen, som beskrevet af Aristoteles og Cicero. Vores undervisning sammensættes efter kundens behov og kommer blandt andet til udtryk gennem foredrag, kurser af varierende forløb og medietræning. Vi udvikler gerne jeres samlede kommunikationsstrategi, som vi endvidere kan udmønte efter behov.

Vi bringer alle kommunikationsværktøjer i spil til gavn for jeres fortælling. Retorik, journalistiske nyhedskriterier, kommunikationsprocessen og offentlige fortællinger er grundlaget for udvikling af en samlet kommunikationsstrategi. Vi hjælper også med at udmønte strategien gennem medietræning, udarbejdelse af debatindlæg og kronikker samt eksklusive oplæg til udvalgte medier. Ligesom vi kan sikre, at mediestrategien forstås af hele organisationen og løbende evalueres.

Sympati.dk drives af Hans-Jørgen Knudsen. Han har de seneste godt tyve år ledt kommunikation, public affairs og fundraising i politiske og sociale interesseorganisationer.