Sympati . dk

Danmark har brug for mere faglært arbejdskraft. Det er således en politisk prioritering, at langt flere unge vælger at tage sin ungdomsuddannelse på en erhvervsskole. Vi rådgiver og faciliterer partnerskaber mellem erhvervsuddannelsescentre og efterskoler landet over omkring den nye mulighed for at kombinere 10 klasse på efterskole med erhvervsskolernes grundforløb 1.

Dansk erhvervsliv risikerer i stigende grad at måtte sige nej til opgaver, fordi de ikke kan rekruttere tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. Ligesom flere virksomheder kan se sig nødsaget til at lægge deres produktion ud til lande, der har den nødvendige faglærte ressource.

Et bredt flertal i folketinget har sat ambitiøse mål for unges valg af erhvervsuddannelse. Den opgave kræver tætte samarbejder mellem erhvervsskoler og det lokale erhvervsliv, som både sikrer praktikpladser og en løbende udvikling af uddannelserne i overensstemmelse med de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Vi faciliterer et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv gennem afvikling af workshops og bilaterale møder. I processen tilbyder vi endvidere at bringe feedback tilbage til politikere i kommuner, region og folketing samt formidling til lokale, regionali og landsdækkende medier.

Sympati.dk drives af Hans-Jørgen Knudsen. Han har de seneste godt tyve år ledt kommunikation, public affairs og fundraising i politiske og sociale interesseorganisationer.